Rubrika: Porodní praktiky

 • Fakta o umělém protržení vaku blan

  Fakta o umělém protržení vaku blan

  Amniotomie patří mezi nejvíce rozšířené intervence moderního porodnictví. Pouze 10 % porodů začíná samovolným prasknutím plodové vody. V 87 % případů přirozených porodů bez intervencí se tak stane až ve fázi tlačení a 3 % dětí dokonce vystrčí hlavičku v neporušeném vaku blan. (odkaz: Cohain, JS. 2010.) Lidově se říká: “Praskla mi voda!”  V ČR je […]

 • Proč je u porodu dobrá vertikalizace a pohyb

  Proč je u porodu dobrá vertikalizace a pohyb

  Mnoho studií z oblasti porodnictví potvrzuje, že horizontální poloha u porodu není pro porod nijak prospěšná. Naopak porod ve stoje nebo vleže na boku obvykle postupuje rychleji a ženami je často vnímán jako méně bolestivý a ženy zároveň vnímají, že mají porod více pod kontrolou. Vybrali jsme pro vás citace ze zásadních publikací, které to […]

 • Srovnání kontinuální péče porodních asistentek s jinými druhy péče o těhotné

  Srovnání kontinuální péče porodních asistentek s jinými druhy péče o těhotné

  Ačkoliv je po celém světě péče porodních asistentek nejrozšířenějším typem péče o těhotné ženy, doposud nebyl pohromadě dostatek informací, které by porovnávaly rozdíly mezi péčí porodních asistentek s jinými modely péče. Tato studie porovnává kontinuální péči porodních asistentek ve srovnání s ostatními modely péče. Shrnuje celkem 13 studií a zpracovává data od 16 242 žen. […]

 • Proč porodnice nezveřejňují data o porodních praktikách

  Proč porodnice nezveřejňují data o porodních praktikách

  V České republice si můžeme vybrat pouze z jednoho státem podporovaného místa porodu, a tím je porodnice. Abychom si mohli skutečně vybrat, potřebujeme o porodnici podložené informace. Jaká je faktická situace? Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ani jednotlivé nemocnice neposkytují ani na požádání konkrétní informace, i když jimi disponují. Žena nemá k dispozici “tvrdá data”, […]

 • Péče porodní asistentky vede k nižšímu počtu plánovaných i akutních císařských řezů

  Péče porodní asistentky vede k nižšímu počtu plánovaných i akutních císařských řezů

  Studie ukázala, že u žen, které byly v péči porodní asistentky, kleslo riziko porodu císařským řezem v porovnání se standardní péčí o pětinu.  Do výzkumu se zapojilo 2314 žen s nízkorizikovým těhotenstvím.

 • Potenciálně škodlivé a neefektivní praktiky při porodu

  Potenciálně škodlivé a neefektivní praktiky při porodu

  Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě sem řadí postupy, jejichž rutinní či časté provádění při normálním porodu není vědecky nijak podložené.

 • Nástřih hráze při porodu: nutnost nebo zlozvyk?

  Nástřih hráze při porodu: nutnost nebo zlozvyk?

  Nástřih hráze (tzv. epiziotomie) je chirurgické rozstřižení stěny vagíny a kůže a svalů v oblasti hráze, tedy mezi vagínou a konečníkem, pro zvětšení poševního otvoru. V České republice je to nejčastější porodnická operace. Nikoliv ovšem ve vyspělých západních státech. 

 • Desatero dobrého porodníka

  Desatero dobrého porodníka

  Porod dítěte je jedním z nejsilnějších a zároveň nejcitlivějších okamžiků v životě každé matky. Trendy v zahraničí hovoří jasně: porod 21. století je nejen „baby friendly“ ale také „mother friendly“. Tuzemské porodnictví ale potřeby matek stále opomíjí. Z těhotenství se tak stala diagnóza, z porodu operace a první dny s novým rodinným přírůstkem jsou ne […]