Desatero dobrého porodníka

Desatero dobrého porodníka

Porod dítěte je jedním z nejsilnějších a zároveň nejcitlivějších okamžiků v životě každé matky. Trendy v zahraničí hovoří jasně: porod 21. století je nejen „baby friendly“ ale také „mother friendly“. Tuzemské porodnictví ale potřeby matek stále opomíjí. Z těhotenství se tak stala diagnóza, z porodu operace a první dny s novým rodinným přírůstkem jsou ne nepodobné hospitalizaci a léčbě.

Jaký je tedy aktuální porodní trend? Stále platí, že optimální porodní péče vychází z výsledků nejlepších dostupných vědeckých důkazů o bezpečnosti a účinnosti specifických testů, léčebných postupů a dalších zásahů při péči o matku a dítě. Využívá postupů založených na vědeckých důkazech, již minimalizují riziko chyby či poškození. Ovšem to vše ve službách normální fyziologie porodu. Poznatky a praxe mají odpovídat potřebám těhotné ženy a jejího dítěte.

V 21. století se uplatňují vědecky podložené postupy, které jsou ovšem prokazatelně přínosné pro podporu normálního průběhu porodu. Porodnímu procesu se umožňuje odvíjet se dle vlastního tempa a porodník by se tak měl zdržet zásahů vycházejících ze standardizovaných časových limitů.

Pozornost se opět upírá i na matky

Pozornost je tedy nyní věnována i matkám, neboť jejich potřeby jsou často provázány s pohodlím a bezpečím jejich dítěte. Neoddiskutovatelné je například to, že by rodička měla mít neomezený přístup k jídlu a pití, neměl by jí být upírán volný pohyb. Především je ale matkám umožněno zaujmout porodní polohu podle jejich přání, včetně pozice ve dřepu, vsedě a na všech čtyřech. K dispozici by jim měly být pomůcky pro porod ve vzpřímené poloze. Porodníci navíc dítěti nesmí upírat potřebný čas, aby k němu přešla pupečníková krev, čímž novorozenec získá dostatečný objem krve, kyslíku a v krvi obsažených živin.

Samozřejmostí pak je také okamžitý a dlouhotrvající kontakt matky a dítěte (tzv. kůží na kůži) za účelem zahřátí, přilnutí, iniciace kojení a stimulace vývoje. Stejně tak zajištění neomezeného přístupu matky k nemocnému či předčasně narozenému dítěti, včetně tzv. klokánkování a podpory v kojení. Takový je ideální přístup porodnického zařízení k rodičkám.

Pozor na škodlivé praktiky

A kdy by tedy měly nastávající matky zbystřit? Obecně jsou nepřípustné všechny potenciálně škodlivé postupy, jejichž rutinní či časté provádění při normálním porodu není vědecky nijak podložené. Patří sem bohužel i obvyklé praktiky řady českých porodnic, jako je klystýr, cévkování, umělé vyvolání a urychlení porodu či hojně kritizovaný nástřih hráze. Každý tento postup by navíc měl být bezpodmínečně a náležitě prodiskutován s rodičkou a je nutný její souhlas.

Velké rezervy má tuzemské porodnictví také v poskytování návazné zdravotní péče – málo spolupracuje s jednotlivci, institucemi i organizacemi, včetně tradičních porodních asistentek a dalších osob, které asistují u porodů mimo nemocnice v rámci uvedeného spektra návazných porodních služeb.

Cílem a úkolem jednotlivců pracující v institucích a organizacích, které nabízejí služby v porodnictví a mateřství, přitom má být matce a dítěti poskytnout tu nejlepší možnou péči, vzájemně uznávat své kompetence a respektovat své názory. A to při zachování co nejnižšího počtu poskytovatelů péče, kdy jen v případě potřeby je zajištěno včasné převedení matky a dítěte k jiným vhodným odborníkům a institucím.

Pokud Váš porodník nesplňuje následujících 10 „přikázání“, zvažte setrvání v jeho péči, případně trvejte na nápravě. Ostatně rodičky nejsou živoucími inkubátory, ale matkami. A jako s takovými by se s nimi mělo zacházet.

Dobrý porodník…

jedná s každou ženou s úctou a respektem.

…zná a běžně využívá odborné poznatky a dovednosti, které podporují a optimalizují fyziologii těhotenství, porodu, kojení a šestinedělí.

…informuje matku o přínosech nepřetržité podpory po celou dobu porodu a umožňuje jí podporu poskytovanou osobami dle jejího výběru.

…nabízí rodičce nefarmakologické způsoby úlevy a tišení bolesti, objasňuje jí jejich přínos pro usnadnění normálního porodu.

…uplatňuje vědecky podložené postupy, které jsou prokazatelně přínosné.

…se vyhýbá potenciálně škodlivým postupům a praktikám.

…zavádí opatření, která přispívají k dobré zdravotní pohodě a předcházejí onemocněním a ohrožujícím situacím.

…zajišťuje přístup k vědecky podložené pohotovostní léčbě.

…zajišťuje spektrum možností návazné zdravotní péče o matku a dítě – spolupracuje přitom s jednotlivci, institucemi i organizacemi.

…snaží se naplňovat 10 bodů iniciativy pro podporu úspěšného kojení.