Proč porodnice nezveřejňují data o porodních praktikách

Proč porodnice nezveřejňují data o porodních praktikách

V České republice si můžeme vybrat pouze z jednoho státem podporovaného místa porodu, a tím je porodnice. Abychom si mohli skutečně vybrat, potřebujeme o porodnici podložené informace. Jaká je faktická situace?

  • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ani jednotlivé nemocnice neposkytují ani na požádání konkrétní informace, i když jimi disponují.
  • Žena nemá k dispozici “tvrdá data”, na jejichž základě by se mohla adekvátně rozhodnout.
  • Právo na informace je přitom zaručené Ústavou České republiky.

Jarmila Hnilicová, biomedička, rodila poprvé v nemocnici U Apolináře. Na porod má špatné vzpomínky, a to především kvůli přístupu personálu. Po špatně napíchnutém epidurálu měla obrovské bolesti, které s tím přímo souvisely. Místo řešení vzniklé situace se ošetřující lékař zajímal nejprve o to, zda pacientka podepsala informovaný souhlas.

Před druhým porodem v červnu 2015 chtěla zjistit, jak na tom jsou jednotlivé nemocnice, co se týče procenta provedených císařských řezů, nástřihů, komplikací při porodu, zásahů do porodu apod. Chtěla se rozhodnout pro nemocnici, kde je procento těchto intervencí nejnižší. Její představa o druhém porodu byla taková, že do jeho přirozeného průběhu zasahuje personál porodnice minimálně nebo vůbec. Na druhou stranu nechtěla rodit doma, ale v dosahu lékařské péče, kdyby se cokoliv stalo.

Oslovila pražské porodnice s dotazem, zda jí poskytnou data potřebná k jejímu rozhodnutí. Ale data z nich nedostala. “Takové věci veřejně nesdělujeme.
Obrátila se na Ústav zdravotnických informací a statistiky a požádala jej o potřebná data. ÚZIS jí data sice poskytl, ale v anonymizované podobě. Víte tedy, kolik zákroků se v jakých nemocnicích provádí, ale nemáte konkrétní jména porodnic.

Jinými slovy, Jarmila se dozvěděla, že mezi porodnicemi existují obrovské rozdíly. Zatímco v jedné je pravděpodobnost, že od porodu neodejde bez zranění nebo zásahu do porodu 80 %, v jiných porodnicích je tato pravděpodobnost jen 20 %. Konkrétní informace z ÚZISu nedostala. Ústav se postupně odvolával donekonečna na další a další zákony.

Zuzana Candigliota - Liga lidských práv - Fakta o poroduZuzana Candigliota, právní lídr Ligy lidských práv, se domnívá, že ÚZIS tato data tajit nemůže. Podle ní by měl mít každý pacient, který si platí zdravotní pojištění a podepisuje informovaný souhlas s lékařskou péčí, možnost se rozhodnout, kde za svoje peníze dostane jakou péči:

… Navíc poskytnutí požadovaných informací je v zájmu jednotlivých osob i zdraví celé společnosti. Poskytování anonymních statistik českých porodnic ukazuje, že v některých porodnicích jsou některé zákroky prováděny nadměrně nebo mají rodičky nadprůměrný výskyt porodních zranění bez medicínského odůvodnění. Ženy by měly mít možnost při výběru nemocnice tento faktor zohlednit. Zákon o zdravotních službách upravuje právo žen na informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Součástí tohoto práva jsou nepochybně i informace o konkrétní praxi dané porodnice.

Právo na informace je zároveň zaručeno ústavou. Utajování či neposkytování informací o kvalitě péče v jednotlivých porodnicích je z podstaty věci patologické, protože ve většině případů jde o zdravotnická zařízení provozovaná státem nebo placená z veřejných peněz. Ve všech případech jde o zdravotnická zařízení, ve kterých se za poskytovanou péči platí primárně prostřednictvím zdravotního pojištění. Jinými slovy – pacient by měl mít přístup k informacím, které jsou zásadní pro volbu zdravotnického zařízení, kde mu bude poskytnuta péče, za níž si platí…

Před pár lety se podobná data zveřejňovala, ale na nátlak samotných porodnic a pojišťoven se od této praxe ustoupilo. Důvodem byl zejména pokles zájmu rodiček o zdravotnická zařízení s vysokým procentem zásahů do porodu.

Porodnice nezveřejňují data - Faktaoporodu.cz

Tabulka dokumentuje rozdílné výsledky porodnic. Na ose x jsou pod kódy jednotlivé porodnice. Jsou seřazeny podle počtu zranění, nikoliv podle velikosti.

Stav dostupnosti dat o porodní péči a konkrétní zveřejněná data o péči v jednotlivých porodnicích mapuje Jarmila Hnilicová na webu: www.jaksekderodi.cz.

Zdroj: www.jaksekderodi.cz