Nástřih hráze při porodu: nutnost nebo zlozvyk?

Nástřih hráze při porodu: nutnost nebo zlozvyk?

Nástřih hráze (tzv. epiziotomie) je chirurgické rozstřižení stěny vagíny a kůže a svalů v oblasti hráze, tedy mezi vagínou a konečníkem, pro zvětšení poševního otvoru. V České republice je to nejčastější porodnická operace. Nikoliv ovšem ve vyspělých západních státech. 

Počet nástřihů hráze v českých porodnicích každý rok klesá, přesto i v roce 2013 evidujeme porodnice, kde při vaginálním porodu provedli nástřih hráze až 80 % žen (podle záznamů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)). Ve 3 porodnicích dokonce rodilo v roce 2013 s nástřihem hráze neuvěřitelných 90 % prvorodiček. Dle statistik ovšem existují porodnice, kde je nástřih hráze proveden u 10 až 15 % vaginálních porodů, tedy v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO). V ostatních případech se podle světových zdravotníků jedná o nadbytečný zásah, který pro dítě ani rodičku není nijak prospěšný.

Zatajování informací o počtu epiziotomií

Platí, že nástřih se má dělat jen v nezbytných případech. Ovšem jak patrno z čísel výše, každý porodník/porodnice má o „nezbytnosti“ zcela odlišné představy. Na což doplácejí právě rodičky. Neboť je nepravděpodobné, že v jednom městě nástřih potřebuje 10 % žen a v jiném městě mají ženy o tolik menší vagíny, že jich nástřih potřebuje 80 %. V Některých zařízeních se dokonce doporučuje dělat nástřih všem rodičkám nad třicet let.

Ve kterých tomu tak je, nelze uvést. ÚZIS poskytuje jen anonymní data a jména porodnic, které zjevně postupují v rozporu s doporučením WHO, odmítá zveřejnit.

Podstoupilo 25 tisíc žen nástřih zbytečně?

Nástřih hráze v roce 2013 podstoupilo během porodu v České republice přesně 32 817 žen.  Podle stanov WHO by to ale mělo být nanejvýš 7 500 hrází. Jinými slovy, 25 000 žen možná podstoupilo tento bolestivý zákrok zbytečně.  Zbytečně z hlediska lékařského i ekonomického.

Mýty a fakta

Smyslem nástřihu hráze má být ochrana před samovolným natržením těchto citlivých partií. Data z tuzemských porodnic ale tomuto tvrzení protiřečí: sedm z 10 žen, které v roce 2013 nástřih nepodstoupily, odešly z porodnice bez jakéhokoliv poranění. Naopak jedna z 10 žen, které byl nástřih proveden, měla další poporodní poranění.

Ze statistik vyplývá, že pokud nástřih rodička nepodstoupí, má paradoxně 70 % šanci, že odejde z porodnice bez zranění. Proč jej tedy tolik žen musí podstoupit?

Rutina zdravotnického personálu

Klíčová pro přirozený a „hladký“ porod je už samotná poloha rodičky. Ženy v porodnicích, kde je nástřih rutinním zvykem, musí rodit vleže na zádech, v poloze kdy navíc hrozí  porodní zranění, tedy i natržení hráze.

Dalším důvodem je, že lékaři nejsou ve své praxi vedeni k prediktivnímu přístupu – schopnosti rozpoznat hrozící natržení hráze a především praktikám vedoucím k ochraně hráze.

Polohu na zádech ale upřednostňují lékaři, kteří potřebují mít prostor, aby mohli nástřih provést. Tímto způsobem pak v těchto porodnicích rodí i ženy, které nástřih nepodstoupí, protože tamní lékaři ani jiný způsob porodu nepraktikují. Nemají tak zkušenosti a znalosti, jak během porodu rodičce pomoci, aby hráz zůstala bez poranění. Hrozící natržení jednoduše neumí včas odhalit.

Poranění, nikoliv součást porodu

Podle čísel mnoho zdravotníků nástřih považuje za prospěšný rutinní zákrok. Jedná se o poranění kůže a svalů, tedy poranění dokonce 2. stupně. Přesto v 38 porodnicích stále rodí s nástřihem hráze více jak polovina žen, tedy daleko více než WHO doporučená desetina.

Nástřih se provádí v oblasti citlivých intimních partií  a mnohdy je pět až sedm centimetrů dlouhý. Poraněním 2. stupně tedy lékaři předchází poranění 3. a 4. stupně (poranění až ke konečníku), se kterým se ovšem zařízení v zahraničí setkávají bez nástřihu hráze jen u minima žen. České statistiky natržení hráze 3. a 4. stupně nejsou dostupné.

Podobný logický lapsus se bohužel objevuje i u všeobecného přesvědčení, že nástřih zkracuje dobu vytlačení dítěte. Neexistuje totiž shoda českých porodníků na tom, jaká je doporučená délka vytlačení dítěte. Objevují se názory, že jsou to dvě hodiny, hodina, ale i pět až 10 minut. Těžko tedy objektivně říct, jestli nástřih porod zkracuje.

Respektujeme doporučení WHO

Ať už čeští porodníci prosazují jakékoliv metody porodu, měli by v každém případě respektovat doporučení WHO. Tedy že 10 % žen má nástřih, protože je pro ně nebo pro dítě z nějakého důvodu výhodný (kam patří i rodičky, kterým hrozí natržení 3. a 4. Stupně).

Každá budoucí matka se smíří s tím, že pokud je její dítě v tísni, nebo pokud jí hrozí opravdu závažné poporodní poranění, lékař nástřih provede. Fatální ovšem je, že v řadě porodnic tento klíčový moment nerozpoznají. Faktem, že porodník někdy nástřih provede bez vědomí rodičky, bychom se pak ve vyspělých zemích a u WHO ani chlubit neměli.

Fakta mluví jasně

Nástřih a roziko poranění

V porodnicích, kde často používají nástřih hráze, mají ženy stejné množství dalších poporodních poranění jako v porodnicích, kde nástřih hráze používají málo.

Zdroj: ÚZIS 2013

Nástřih a ženy bez zranění

Čím méně nástřihů se v porodnici provede, tím více žen bude nakonec bez poranění. Jinými slovy – z dat, co jsou dostupná, vychází, že nástřih hráze pouze zvyšuje množství poraněných žen.

Zdroj: ÚZIS 2013

Počty nástřihů v čase se nemění

Počty nástřuhů se v čase se pro jednotlivé nemocnice nemění. Počet zákroků tedy nevychází ze sklady žen, ale zvyového rutinného konání.

Zdroj: ÚZIS 2012 a 2013
Celý text je publikování zde: http://jaksekderodi.cz/nastrih-hraze/