Srovnání kontinuální péče porodních asistentek s jinými druhy péče o těhotné

Srovnání kontinuální péče porodních asistentek s jinými druhy péče o těhotné

Ačkoliv je po celém světě péče porodních asistentek nejrozšířenějším typem péče o těhotné ženy, doposud nebyl pohromadě dostatek informací, které by porovnávaly rozdíly mezi péčí porodních asistentek s jinými modely péče.

Tato studie porovnává kontinuální péči porodních asistentek ve srovnání s ostatními modely péče. Shrnuje celkem 13 studií a zpracovává data od 16 242 žen. Jako jiné modely péče jsou chápány druhy spolupráce s porodníky, rodinnými lékaři nebo obojí či spolupráce sester a porodních asistentek v různých skupinách.

Výzkumy se prováděly v severní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu, v Holandsku, ve Velké Británie a v Irsku. Z výzkumu byly vyloučeny ženy s rizikovým těhotenstvím či těhotné závislé na návykových látkách nebo v možném ohrožení během porodu. Těhotné ženy v závěru studie udávaly vyšší míru mateřské spokojenosti.

Jaké modely péče se konkrétně porovnávaly:

 • Porod vedený porodní asistentkou, s níž byla žena po celou dobu těhotenství v úzkém kontaktu.
 • Porod v porodnici v péči lékařů na gynekologicko-porodnickém oddělení.
 • Porod vedený praktickým nebo rodinným lékařem se speciálním kurzem pro porodníky (specialista je ovšem přítomen) – tj. rovněž v nemocnici.
 • Kombinace možností.

Výsledky studie

U žen, které byly v kontinuální péči porodních asistentek bylo signifikantně nižší procento:

 • Použití lokální anestezie a analgetik.
 • Nutnost nástřihu hráze.
 • Nutnost zasahovat do porodu instrumentálně.

Naopak se zvýšilo procento přirozených porodů. Rodičky byly mnohem spokojenější, pokud rodily s porodní asistentkou, se kterou byly v kontaktu celé těhotenství. Porody s porodní asistentkou jsou zároveň výrazně méně finančně náročné.

Dále bylo u žen s kontinuální péčí porodních asistentek zjištěno nižší procento:

 • Předčasných porodů.
 • Potratů do 24. týdne těhotenství.
 • Chirurgického propíchnutí plodových obalů.
 • Porodů s delší dobou trvání.

Žádné významné rozdíly mezi modely péče nebyly zjištěny u:

 • Procenta císařských řezů.
 • Hospitalizace před porodem.
 • Krvácení v průběhu těhotenství.
 • Nutnosti vyvolání porodu.
 • Nutnosti urychlení porodu.
 • Poranění hráze, které vyžaduje šití.
 • Krvácení po porodu.
 • Zahájení kojení.
 • Nízké porodní váhy.
 • Novorozeneckých křečí.
 • Hospitalizace novorozence na jednotce intenzivní péče.

Shrnutí studie

Model kontinuální péče vedený porodní asistentkou přináší důležité výhody a nevykazuje žádné nepříznivé výsledky. Z důvodu vyloučení z výzkumu žen se závažným onemocněním; žen, u kterých se vyskytuje zneužívání návykových látek a žen se smíšeným rizikem bychom měli výsledky studie na tyto “rizikové” skupiny uplatňovat obezřetně.

Poskytovatelé  zdravotní péče a lidé, vytvářející koncepci péče by si měli být vědomi, výhod spojených  s péčí porodních asistentek při porodu v nemocničním prostředí, předporodní péčí v nemocnici nebo v komunitním prostředí. Ne všechny oblasti světa mají systémy zdravotní péče, kde jsou porodní asistentky poskytovateli kontinuální péče o těhotnou a rodící ženu, financování zdravotnického systému je potenciální bariérou k implementaci tohoto typu péče.

Lidé vytvářející koncepci péče, kteří mají zájem klinicky dosáhnout důležitého zlepšení péče o těhotné ženy, zejména v oblasti normalizace a humanizace porodu a prevence předčasného porodu, by měly vzít v úvahu model  kontinuální péče porodní asistentky a zasadit se o hledání způsobů, jak by tento model péče mohl být financován a podpořit ho.

Zdroje:
Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women (Review) – https://faktaoporodu.cz/wp-content/uploads/2015/09/4.-REVIEW-OF-MODELS-OF-CARE-111str..pdf