Péče porodní asistentky vede k nižšímu počtu plánovaných i akutních císařských řezů

Péče porodní asistentky vede k nižšímu počtu plánovaných i akutních císařských řezů

Studie ukázala, že u žen, které byly v péči porodní asistentky, kleslo riziko porodu císařským řezem v porovnání se standardní péčí o pětinu.  Do výzkumu se zapojilo 2314 žen s nízkorizikovým těhotenstvím.

Studie byla provedena v Austrálii roku 2012. Vzorek 2314 nízkorizikových žen byl náhodně rozdělen do dvou skupin.  Ženy, které byly po celou dobu v péči porodní asistentky, porodily císařským řezem pouze v 19,4 % případů. Ženy, které byly ve standardní lékařské péči, podstoupily císařský řez ve 24,9 % porodů.

  • 19.4 % porodů císařským řezem v péči porodní asistentky
  • 24.9 % porodů císařským řezem ve standardní péči

Studie dále ukázala, že ženy, které jsou po celou dobu v péči porodní asistentky, rodí častěji spontánním vaginálním porodem a bez použití epidurálu nebo nástřihu hráze. Dále dochází ke zkrácení délky poporodní hospitalizace a/nebo umístění dítěte ve speciální péči.  Podobně se snižuje i podíl dětí s nízkou porodní váhou.

Císařský řez je statisticky častěji indikován v zemích s vysokými příjmy, přestože v dalších těhotenství může zvyšovat riziko komplikací. Tento zákrok je také spojován s pomalejší rekonvalescencí matky po porodu a klade další zátěž na financování zdravotnických služeb (delší doba poporodní hospitalizace).

Zprávy z USA a Austrálie ukázaly, že nárůst porodů císařským řezem závisí částečně na neklinických faktorech jako jsou např. zavedená lékařská praxe, obavy a strach rodičky z porodu a další. Ze studie vyplývá jasné doporučení, že by se porod císařským řezem měl indikovat až v krajním případě a při výskytu rizik, nikoliv jako ekvivalent k fyziologickému porodu.

Zdroj:
Studie „Effects of continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) on caesarean section rates in women of low obstetric risk:the COSMOS randomised controlled trial“ https://faktaoporodu.cz/wp-content/uploads/2015/09/2.-cosmos.pdf