Co je to porodní dům a centrum

Co je to porodní dům a centrum

Porodní domy nebo porodní centra jsou zdravotnická zařízení, která nabízí systém péče,  kde je porod považován především za fyziologickou událost. Oba typy zařízení jsou provozovány zkušenými autonomními porodními asistentkami, které poskytují plnohodnotnou odbornou zdravotní péči, psychickou podporu a snaží se navodit domácké prostředí a klid i svým přístupem k ženě a její rodině. Prostředí porodních domů a center je více podobné domovu než porodnici.

Tento typ péče respektuje a usnadňuje ženě právo rozhodovat se o svém zdraví a zdraví svého dítěte a o zdravotní péči o oba na základě svých hodnot a přesvědčení (princip informovaného souhlasu). Rodina ženy je vítána, aby se mohla být přítomna péči v těhotenství, u porodu a v poporodním období.

Porodní domy a centra představují bezpečnou péčí v rámci zdravotnického systému, která se stává mezistupněm mezi porodem v porodnici a porodem doma. Existuje systém návazné zdravotní péče, dochází k úzké spolupráci s lékaři a dalšími odbornými zdravotnickými profesemi v případě komplikací v období těhotenství nebo při porodu.

Oba typy zařízení jsou provozovány na základě principů:

 • prevence
 • citlivosti
 • bezpečnosti
 • vhodných lékařských zásahů
 • efektivity nákladů

Komu je tento typ péče určen?

Porodní domy a centra poskytují individuální kontinuální péči ženám s nízkorizikovým těhotenstvím. V případě objektivních komplikací ohrožujících zdraví ženy nebo dítěte žena přechází do klasické lékařské péče dokud její stav není opět považován za stabilizovaný a bez prokazatelného rizika. Tento postup je zachováván během celého průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Součástí této péče je i respekt a spolupráce mezi porodní asistentkou a lékařem vycházející z kompetencí v rámci jejich profesí.

Jaký je rozdíl mezi porodním domem a porodním centrem?

Porodní dům

Je zařízení mimo porodnici; může být samostatnou budovou v rámci areálu nemocnice. Provoz a péče je poskytována autonomními porodními asistentkami. Porodní dům poskytuje péči a podporu zdravým ženám s nízkým rizikem komplikací. Ženy, často používají při porodu porodní bazének nebo vanu. Pokud je ženu během porodu potřeba přemístit do porodnice, bude převezena sanitkou.

Porodní centrum

Porodní centra jsou obvykle provozována v rámci nemocnice, která poskytuje porodní péči a má k dispozici porodní operační sál. Jedná se o samostatné oddělení mimo klasické gynekologicko-porodnické oddělení. Jeho provoz zajišťují a péči poskytují výhradně porodní asistentky. Porodní centra poskytují své služby nízkorizikovým ženám, ale jsou v dosahu medicínského vybavení a lékařského personálu v případě potřeby. Ženy využívající porodní centrum pro jejich plánovaný porod využívají během porodu porodní bazén nebo vanu. Pokud je ženu během porodu potřeba transportovat do porodnice, přejde sama pěšky, na kolečkovém křesle, posteli nebo lehátku.

Porodní domy a centra lze popsat na základě pěti aspektů:

LIDÉ

 • Zdravé ženy s průběhem nízkorizikového těhotenství a předpokládaného nízkorizikového porodu.
 • Kvalifikovaní zaměstnanci s licencí a s plným porozuměním limitů praxe porodní asistentky, pojištění v rámci jejich profesní odpovědnosti.
 • Spolupráce s kvalifikovanými porodními lékaři a neonatology, kteří jsou v dosahu.

MÍSTO

 • Místo, které je spíš jako “rozšířený domov” než “nemocnice” (“Jako doma”)
 • Splňuje všechny stavební předpisy, požární a bezpečnostní předpisy a zdravotní předpisy.
 • Vybavené tak, aby poskytovalo rutinní péči a iniciovalo nouzové postupy.
 • Samostatné zařízení – oddělené od akutní péče (gynekologicko-porodnického oddělení) / novorozeneckého oddělení s autonomií postupů a řízení provozu.
 • Umístěné tak, aby byla snadná dostupnost na porodní sál a možnosti provést císařský řez.

PROGRAM

 • Orientace na informovaný souhlas (proklin na članek o informovanem souhlasu)
 • Kontinuální péče (link na FOP článek) včetně průběžného screeningu v průběhu těhotenství, prohlídek, pravidelných laboratorních testů a zdravotního poradenství.
 • Participace členů rodiny, podle toho, které si těhotná žena zvolí.
 • Vzdělávací program, který zahrnuje péči sama o sebe / svépomoc.
 • 24 hodinová telefonická linka poskytovatele služeb.
 • Neustálá péče porodní asistentky nebo lékaře v průběhu celého aktivního porodu.
 • Péče po porodu / novorozenecká péče pod dohledem licencované neonatologické sestry nebo porodní asistentky.
 • Zajištění požadovaných screeningových testů novorozence.
 • Plán pro zdravotní dozor novorozence přímo v centru, nebo návazným poskytovatelem.
 • Domácí návštěvy pro sledování novorozence po porodu.
 • Opatření na podporu kojení a rodičovství.

PORODNÍ PRAXE

Primární péče zajišťuje:

 • Podporu během těhotenství a porodu jako fyziologického procesu – “Normální dokud není prokázáno jinak”.
 • Prevence nemoci/ podpora zdraví.
 • Individuální odpovědnost a soběstačnost prostřednictvím vzdělávání.
 • Systémový přístup k poskytování zdravotních služeb.
 • V porodním centru může poskytovat služby jakýmkoli kvalifikovaný a licencovaný poskytovatel ochotný přijmout filozofii porodního centra a získat znalosti a dovednosti potřebné pro praxi v porodním centru.
 • Primární péče porodní asistentky je první úroveň porodní péče orientované na zdraví a identifikaci, kdy se proces těhotenství a porodu odchyluje od jeho normálního průběhu.
 • K tomu potřebuje porodní asistentka:
  • Laboratorní služby;
  • Fungující spolupráci a vzájemnou důvěru odborných služeb;
  • Přístup ke službám akutní péče;

 

Oddělení primární péče od akutní sekundární péče v těhotenství a v průběhu porodu je nejdůležitějším principem koncepce porodního centra.

Vzájemně nezávislý, ale spolupracující vztah mezi porodním centrem nebo porodním domem a akutní péčí.

SOUČÁST ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU

 • Porodní centrum/dům poskytuje služby na základě standardizovaných zásad a postupů.
 • Dobré vztahy s dalšími zdravotnickými zařízeními pro zajištění kvalitních doplňkových služeb
 • Uspořádání prostoru pro snadné poskytnutí nebo předání do lékařské péče.
 • Přístup k porodní / novorozenecké jednotce akutní péče.

Proč je porodní dům nebo porodní centrum také dobrou volbou pro místo porodu?

Co není porodní dům nebo porodní centrum

Pro jasné pochopení tématu porodních domů a centre je třeba také pochopit, co není porodním domem nebo porodním centrem.

Porodní dům / porodní centrum NENÍ:

 • Gynekologicko-porodnické oddělení s vanou a útulnými prostory.
 • Oddělení, kde je poskytovatelem péče lékař a jemu podřízené porodní asistentky.
 • Zařízení, které nabízí současně péči i rizikovým ženám.
 • Zařízení, které žena nemůže navštěvovat v celém průběhu těhotenství.
Zdroje: 
http://www.midwiferyunitnetwork.com/what-is-a-midwifery-unit/
https://www.birthcenters.org/page/bce_what_is_a_bc