Právo na informovaný souhlas

Právo na informovaný souhlas

Právo na informovaný souhlas je základní právo ohledně zdravotní péče, vycházející stejně jako právo odmítnout z práv každého člověka na autonomii a autoritu nad svým vlastním tělem.

Pokud doktor nebo jiný poskytovatel zdravotní péče doporučí nějaký zákrok nebo způsob léčby, mají ze zákona povinnost informovat pacienta o rizicích a přednostech a celé škále možností, které má pacient k dispozici. Pacient má nárok na informace založené na důkazech, individuální doporučení pro jeho situaci a současně na podporu  při uplatňování informovaného souhlasu – to je, rozhodnutí přijmout doporučení, nebo jej odmítnout – na základě osobních potřeb a hodnot pacienta. Právo na informovaný souhlas je právo na péči založenou na důkazech nebo právo být informován o tom, že pro diskutovaná doporučení neexistuje základ v důkazech. Právo na informovaný souhlas uznává, že 10 racionálních těhotných osob  s podobnými klinickými výsledky se může rozhodnout deseti různými způsoby o tom, co potřebují pro zdravý porod. Rozhodování v oblasti zdravotní péče a především u porodu je osobní proces, který zahrnuje historii, kulturní a spirituální hodnoty jednotlivce a hodnoty celé rodiny, abychom vyjmenovali alespoň pár konkrétních příkladů. “Jedno řešení pro všechny”, “přístup montážní linky, která pracuje podle předpisů” je způsob řešení, který neodpovídá právu na informovaný souhlas a nezlepšuje zdraví a životní pohodu. Skutečný informovaný souhlas považuje pacienta za inteligentní, autonomní lidskou bytost schopnou rozhodovat o svém těle. Informovaný souhlas je založen  na předpokladu, že navzdory esoterickému charakteru lékařských znalostí, obyčejní lidé mohou hodnotit své zdravotní alternativy a rozhodnout se o nich – včetně rozhodnutí nenásledovat rady svých lékařů.

Zdroj: http://www.humanrightsinchildbirth.org/right-to-informed-consent/