Štítek: porodnice

  • Proč porodnice nezveřejňují data o porodních praktikách

    Proč porodnice nezveřejňují data o porodních praktikách

    V České republice si můžeme vybrat pouze z jednoho státem podporovaného místa porodu, a tím je porodnice. Abychom si mohli skutečně vybrat, potřebujeme o porodnici podložené informace. Jaká je faktická situace? Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ani jednotlivé nemocnice neposkytují ani na požádání konkrétní informace, i když jimi disponují. Žena nemá k dispozici “tvrdá data”, […]