Péče komunitních porodních asistentek je levnější

Péče komunitních porodních asistentek je levnější

Je prokázáno, že ženám s nízkým rizikem komplikací prospívá péče komunitních porodních asistentek. Tato studie však byla zaměřená na ženy nehledě na míru rizika. Studie probíhala v letech 2008 – 2011 ve dvou fakultních nemocnicích v Austrálii. Výzkumu se účastnilo 1748 žen, které byly náhodně zařazeny do dvou skupin.

871 žen  bylo ve skupině, kde předporodní, porodní a poporodní péče byla poskytována soukromou porodní asistentkou (současně část péče záložní porodní asistentkou), 877 žen kontrolní skupiny se standardní porodnickou péčí, kde byla péče poskytována službu konající porodní asistentkou. Věk žen v kontrolních skupinách byl 18 a více let a byly na první schůzce těhotné méně než 24 týdnů. Ze studie byly vyloučeny ženy, které si zamluvily jiného poskytovatele péče,  bylo u nich zjištěno vícečetné těhotenství, nebo plánovaly císařský řez.

Hlavním cílem bylo zjištění poměrů žen, které podstoupily císařský řez. Následně pak poměry instrumentálních porodů a poměryporodů s využitím epidurální anestezie.

U novorozenců se pak primárně zjišťovalo Apgar skóre, předčasné porody a přijetí na jednotku intenzivní péče.

V žádné z primárně sledovaných oblastí nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl:

 

  • Porod císařským řezem: 21 % s porodní asistentkou versus 23 % ve standardní péči.
  • Instrumentální porod: 20 % versus 19 %.
  • Využití epidurální anestezie: 36 % versus 35 %.

 

Rozdíl byl zjištěn u některých druhotně sledovaných oblastí a to např. v podílu plánovaných císařských řezů, který byl nižší u žen v péči soukromých porodních asistentek (8 % vs. 11 %), současně také ženy v péči soukromých porodních asistentek měly významně vyšší procento porodů bez užití farmakologické anestezie (25 % vs. 16 %). Ženy v této skupině měly také větší pravděpodobnost spontánního začátku porodu (42 % vs. 35 %), ale větší pravděpodobnost augmentace porodu (25 % vs. 21 %), také větší pravděpodobnost nižšího poporodního krvácení, propuštění z porodnice do 2 dnů od porodu a déle kojily.

Výsledky u novorozenců se mezi skupinami neliší.

Výsledky této studie ukázaly, že pro ženy jakéhokoliv rizika je porodní péče poskytovaná soukromými porodními asistentkami stejně bezpečná a statisticky významně méně nákladná (průměrně o 566 AUD) ve srovnání se standardní porodnickou péčí.

Zdroje:
Studie Caseload midwifery care versus standard maternity care for women of any risk: M@NGO, a randomised controlled trial, 17. září 2013 https://faktaoporodu.cz/wp-content/uploads/2015/09/Donna_Hartz_publication_1.pdf