Porod z důvodu předčasného odtoku plodové vody

Porod z důvodu předčasného odtoku plodové vody

Je pro dítě lepší, aby se narodilo ihned, nebo je lepší vyčkat na spontánní začátek porodu? Pokud ženě praskne plodová voda před 37. týdnem těhotenství a nemá kontrakce, jsou tu dvě možnosti: Porodit dítě co nejrychleji, nebo počkat na přirozený start porodu. Je třeba pečlivě zvážit rizika a přínosy obou možností.

Proč je to tak důležité?

Předčasný porod může zvýšit pravděpodobnost potíží spojených s nedonošením dítěte, jako například dýchací potíže a delší  pobyt na jednotce novorozenecké intenzivní péče. Nicméně setrvání v děloze může způsobit infekce udítěte i matky, které mohou vést k  važným zdravotním obtížím až smrti. Cílem této zprávy je zjistit, které z těchto řešení, je nejlepší volba.

Jaké důkazy byly nalezeny?

Zahrnuli jsme 12 studií, které zahrnovaly 3 617 žen s předčasným samovolným protržením vaku blan. Ženy byly náhodně vybrány buď pro předčasný porod nebo vyčkávací přístup (čekání na porod). Ženy byly mezi 25. a 37. týdnem těhotenství. Studie byly provedeny v 16 zemích v letech 1977 až 2013. U všech 12 studií bylo zhodnoceno nízké nebo nejasné riziko předpojatosti a důkazy  střední až vysoké kvality.

Mezi oběma skupinami jsme nenalezli  žádný rozdíl v míře infekce u dítěte nebo úmrtí dítěte před narozením. Předčasný porod nicméně zvýšil riziko úmrtí kojenců po narození, stejně jako riziko dýchacích potíží, kdy novorozenci potřebovali pomoc při dýchání. Děti žen, které plánovaně předčasně porodily, byly častěji přijaty na novorozeneckou intenzivní péči. Předčasný porod také zvýšil  počet císařských řezů, indukcí porodu a riziko infekce výstelky dělohy, ale kleslo riziko infekce ve vaku blan. Ženy byly déle hospitalizovány, pokud byly náhodně vybrány k čekání na spontánní začátek porodu.

Co to znamená?

Pro dosažení lepších zdravotních výsledků je nejlepší volbou pro ženy, kterým praskne plodová voda před 37. týdnem těhotenství, čekat na přirozený začátek porodu, pokud nejsou další důvody, proč by dítě mělo být okamžitě porozeno.

Závěr

Po přidání pěti randomizovaných kontrolovaných studií (2 927 žen) k této aktualizované zprávě nebyly zjištěny žádné klinicky významné rozdíly ve výskytu neonatální sepse mezi ženami, které okamžitě rodily, a těmi, které čekaly po samovolném odtoku plodové vody před ukončeným 37. týdnem těhotenství.

Předčasně plánované porody byly spojeny s nárůstem výskytu novorozeneckých RDS, potřebou ventilace, novorozenecké úmrtnosti, endometritidy, přijetím na novorozeneckou intenzivní péči a pravděpodobností porodu císařským řezem, ale se sníženým výskytem chorioamnionitidy. Ženy náhodně vybrané pro předčasný porod měly také zvýšené riziko vyvolání porodu, ale nižší délku hospitalizace. Děti těchto žen se pravděpodobněji narodí v nižším gestačním stáří.

U žen se samovolně protrženým vakem blan před 37. týdnem těhotenství bez kontraindikací k pokračujícímu  těhotenství, byl postup vyčkávacího managementu s pečlivým sledováním spojen s lepšími výsledky pro matku i dítě.

Další výzkum by měl směřovat k určení skupin žen, pro které je  vyčkávací management se samovolně předčasně protrženým vakem blan  nevýhodný. To by mohlo být určeno analýzou podskupin závisejících na stadiu  těhotenství při výskytu, použití kortikosteroidů a výskytu abnormální vaginální mikrobiologické kolonizace. Výzkum by měl také zhodnotit dlouhodobé  výsledky neurologického vývoje kojenců.

Zdroj: https://www.cochrane.org/CD004735/PREG_it-better-baby-be-born-immediately-or-wait-labour-start-if-waters-break-without-contractions-37