Opakované vnitřní vyšetření v těhotenství pro identifikaci žen s rizikem předčasného porodu

Opakované vnitřní vyšetření v těhotenství pro identifikaci žen s rizikem předčasného porodu

Opakované vnitřní vyšetření je rutinním zákrokem používaným v mnoha západních zemích pro identifikaci rizika předčasného porodu (před 37. týdnem těhotenství). Předčasnému porodu často předchází změny na děložním čípku, přestože žena nepociťuje žádné symptomy. Efektivní a včasná detekce rizika předčasného porodu je klíčová pro kvalitnější péči.

Zpráva posuzovala dvě randomizované kontrolované studie zahrnující 7 163 těhotných žen. Předčasný porod před 37. týdnem těhotenství byl reportován v obou studiích. V případech, kdy nebylo vnitřní vyšetření indikováno lékařem, bylo množství předčasných porodů podobné v obou skupinách, tedy s rutinním i bez rutinního vnitřního vyšetření. Míra výskytu porodů před 37. týdnem těhotenství byla 1,05 (95 % interval spolehlivosti 0,85 do 1,31; dvě studie, 6 070 žen). Jedna studie (zahrnující 5 836 žen) nenašla zásadní rozdíl mezi oběma skupinami v následujících výsledcích: předčasný porod před 34. týdnem těhotenství, předčasný odtok plodové vody, hospitalizace před 37. týdnem těhotenství, císařský řez, použití tokolytik (léky tlumící děložní činnost), nízká porodní váha, velmi nízká porodní váha, porod mrtvého dítěte, novorozenecká úmrtnost, přijetí na novorozeneckou JIP.

Nebyly nalezeny žádné důkazy, které by podporovaly rutinní užití vnitřního vyšetření pro snížení prevalence předčasného porodu.

Důvody k obavám zahrnovaly potenciální riziko infekce a předčasného porodu způsobené vaginálním vyšetřením stejně jako diskomfort a stud žen. Nebyl nalezen dostatečný důkaz ke stanovení negativního efektu intervence.

Celou studii naleznete zde.

Zdroj: http://icrh.org/sites/default/files/Cochrane%20Database%20Syst%20Rev.%20issue6%20article_numberCD005940.pdf