MUNet standardy pro porodní domy a centra

MUNet standardy pro porodní domy a centra

Evropská sít pro porodní domy a centra MUNet v červenci v Londýně slavnostně představila standardy pro fungování porodních center. Jedná se o  dokument rámující péči a doplňující  doporučení, které budou  upravovány na regionální úrovni a zasazeny do kontextu dané země.

Standardy pro porodní centra jasně vymezují  filozofii a typ poskytované  péče, způsob fungování porodního centra, personálního zastoupení, komunikaci s veřejností, monitorování kvality péče, systém celoživotního vzdělávání a mnoho dalšího.  Tyto standardy jsou důležitým nástrojem k nastavení péče v porodních centrech. Porodní centra jsou specifická péčí a systémem uspořádání a klasický nemocniční systém zde není aplikovatelný. I k tomu slouží níže uvedené standardy.

Celé standardy otevřete zde: http://online.pubhtml5.com/exvl/enjx/#p=1