Místo porodu: Výsledky největší studie “Birthplace Cohort Study”

Místo porodu: Výsledky největší studie “Birthplace Cohort Study”

Porody vedené porodní asistentkou, ať už v porodním domě nebo na jiném místě, se podle studie Birthplace Cohort Study, ukázaly z pohledu rizika pro matku a dítě jako srovnatelné s porody v porodnicích.

Studie analyzovala data o průběhu porodu, data o matce i o dítěti u celkem 64 000 porodů v Anglii. Téměř 17 000 porodů se odehrálo v domácím prostředí, 28 000 porodů  v porodních domech nebo specializovaných pracovištích, v obou případech s porodní asistentkou a 20 000 porodů na porodnickém oddělení v nemocnici.

Cílem bylo na základě dat formulovat rizika a benefity spojené s porody v různých podmínkách Výsledky studie  se týkají pouze zdravých žen s normálním průběhem těhotenství a s nízkých rizikem případných komplikací.

Fakta platná pro zdravé ženy s nízkou mírou rizika:

  • Nezávisle na místě porodu byl výskyt komplikací v průběhu porodu stejný  = 4,3 případů na 1000 porodů. Komplikacemi v průběhu porodu se rozumí: porod mrtvého dítěte, předčasné úmrtí dítěte do jednoho měsíce po porodu, encephalopathie (nenávratné poškození mozku), “přidušení” a další zranění.
  • Neexistují žádné zásadní rozdíly a rizika mezi porodem v porodním domě a/nebo s porodní asistentkou ve srovnání s porody v nemocnici (porodnici).
  • Porody mimo porodnici pro tyto ženy znamenaly zásadně nižší pravděpodobnost nutnosti provést císařský řez, nástřih nebo jiný zásah do porodu v podobě operace nebo použití lékařských nástrojů k urychlení porodu.
  • U prvorodiček se vyskytovaly komplikace, když rodily doma nebo v porodním domě, v obou případech za asistence porodní asistentky, u 9 porodů z 1000.
  • U prvorodiček, které rodiny v nemocnici, se vyskytly potíže u 5 porodů z 1000.
  • U žen, které rodily druhé nebo další dítě, bylo procento komplikací shodné nezávisle na místě porodu, a to přibližně 4 případy z 1000.
  • 40 % prvorodiček bylo v průběhu porodu nebo krátce po porodu převezeno z péče porodní asistentky do porodnice.
  • 10 % žen, které rodily druhé nebo další dítě bylo nutné převézt do nemocnic.

Závěry studie

Ženám, kterým z lékařského pohledu hrozí minimální riziko, by měla být ponechána možnost zvolit si, kde chtějí svoje dítě porodit. V prostředí, které si žena vybere a kde se cítí dobře, probíhá porod přirozeněji a s menšími riziky.

Pokud si rodičky mohly zvolit, kde chtějí porodit své dítě, významně se v těchto případech snížil počet zásahů do přirozeného průběhu porodu a také se snížila zdravotní rizika s porodem spojená, zejména pokud se jednalo o ženy, které nerodily poprvé.  Významně se zvýšilo procento vaginálních porodů bez jakýchkoliv zásahů.

Byla zjištěna stejná mortalita matek a novorozenců jako v nemocničních zařízeních, ale počet zásahů do přirozeného průběhu porodu byl u porodů v místě, které si zvolila sama žena, výrazně nižší.

Z tohoto pohledu lze doporučit, aby ženám s nízkorizikovým těhotenstvím (zejména multiparám-ženám, které rodí podruhé a více), byla ponechána možnost volby mezi porodnicí, porodním domem nebo porodem doma pod vedením porodní asistentky.

Zdroje:
The Birthplace cohort study – https://www.npeu.ox.ac.uk/birthplace