Poloha matky během první fáze porodu

Poloha matky během první fáze porodu

Stále častěji ženy ve vysokopříjmových i nízkopříjmových zemích rodí ve zdravotnických zařízeních na porodnickém lůžku v leže nebo pololeže. Nejsou však dostupné důkazy, které by byly spojené s jakýmikoli výhodami pro matky nebo novorozence, ačkoliv tato poloha může být výhodnější pro zdravotnický personál. Pozorovací studie naznačují možnou souvislost s polohou ženy na zádech během porodu a efektem na děložní kontrakce a zpomalení průběhu porodu, u některých žen se také může snížit průtok krve placentou.

Přezkoumání posuzovalo vliv povzbuzování žen k zaujmutí různých vzpřímených pozic (včetně chůze, sezení, stání a klečení)  v porovnání s vodorovnými polohami (leh na zádech, pololeh, leh na boku) během první fáze porodu a jejich vliv na délku porodu, typ porodu a další důležité výsledky ovlivňující ženy a jejich novorozence.

Byly porovnávány randomizované a částečně randomizované studie srovnávající skupiny žen rozdělených do vzpřímených versus ležících poloh během první fáze porodu.

Tato zpráva zahrnuje 25 studií (5 218 žen) a ačkoli mnoho studií nebylo vysoké kvality a většina žen byla nízkorizikových, ukázalo se, že první fáze porodu může být přibližně o hodinu a dvacet minut kratší u žen, které byly ve vzpřímené poloze nebo chodily (15 studií, 2 503 žen).

Jelikož každá kontrakce je potenciálně bolestivá, může být prodlužovaná doba porodu ochromujícím a vyčerpávajícím procesem vedoucím ke zvýšené potřebě medicínských zásahů. Ženy ve vzpřímených pozicích měly také menší pravděpodobnost císařského řezu (14 studií, 2 682 žen) a menší pravděpodobnost epidurálu (9 studií, 2 107 žen). Novorozenci matek, které byly během první doby porodní vzpřímené měli menší pravděpodobnost přijetí na novorozeneckou JIP, ačkoliv tato skutečnost je založena pouze na jedné studii, které se zúčastnilo 200 žen. Nebyly zjištěny další významné rozdíly včetně délky trvání druhé doby porodní nebo jiných výsledků spojených s pozitivním prožitkem matek a novorozenců.

U žen s epidurálem nebyl zjištěn významný rozdíl, včetně délky trvání druhé doby porodní nebo jiných výsledků spojených s pozitivním prožitkem matek a novorozenců.

Není pochyb o tom, že ženy mají být povzbuzovány a podporovány k zaujmutí pozic, které jsou jim nejvíce pohodlné, mají nad sebou kontrolu a mají pro ně největší benefity během první doby porodní. Jelikož ženy v mnoha západních zemích leží během celého porodu, je důležité, aby znaly rizika a výhody pozic, které si zvolí. Ženy by měly vědět, že zaujmutí vzpřímených a mobilních pozic dle jejich uvážení během celé první doby porodní, může zlepšit postup jejich porodu a může pro ně i jejich novorozence vést k lepším výsledkům porodu.

Jsou zde jasné a důležité důkazy, že chůze a vzpřímené pozice během první doby porodní zkracují celkovou délku porodu, riziko císařského řezu, potřeby epidurálu a nezdá se, že by byly spojovány se zvýšenými intervencemi nebo negativním dopadem na spokojenost matek a novorozenců.

Vzhledem k velké různorodosti a “Vysoké míře předpojatosti ke zkoumaným situacím” je stále potřeba studií lepší kvality k potvrzení skutečných rizik a benefitů vzpřímených a mobilních pozic v porovnání s vodorovnými pozicemi pro všechny ženy. Na základě současných dostupných závěrů doporučujeme, aby všechny nízkorizikové ženy byly během porodu informovány o výhodách vzpřímených pozic a povzbuzovány k jejich zaujmutí. Je potřeba, aby si nemocniční personál osvojil asistenci v jakékoliv pozici, kterou ženy zaujmou.

Celá studie k nahlédnutí zde.

Zdroj: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003934.pub4/full
,