Jak se rodí v Kanadě

Jak se rodí v Kanadě

Joanna Nemrava o domácích porodech aneb jak se rodí v Kanadě. Pokud si v Kanadě žena zvolí péči porodní asistentky, porodní asistentka jí doprovází  jak při porodu v domácím prostředí, tak v nemocnici. Děje se tak na základě svobodného rozhodnutí rodičky a tedy na její zodpovědnost.

Pokud během porodu nastane situace, kdy je potřeba ženu převézt do nemocnice, porodní asistentka všechno absolvuje s rodící ženou a nadále zůstává osobou, která je zodpovědná za péči o rodící ženu. Porodní asistentka je ten, kdo organizuje případný převoz do nemocnice, spolupracuje s ostatními zdravotníky a zajišťuje, aby žena byla neustále v bezpečí.

Umožněte domácí porody i v České republice

Joanna si myslí, že v České republice je potřeba zavést do běžné praxe porodní asistenci. Je přesvědčená, že je nutné bojovat za autonomii tohoto oboru jako kvalifikovaného poskytovatele péče. Domácí porod musí být podle ní součástí porodnické praxe v České republice.

Joanna Nemrava svoje přesvědčení dokládá mnohými evropskými i kanadskými studiemi, které jednoznačně potvrzují bezpečnost domácích porodů v případě, že jsou ženy v péči školené porodní asistentky. Když nemají možnost mít u porodu svou porodní asistentku, často volí méně bezpečnou variantu, kdy rodí doma bez asistence.

Základem je, aby si ženy mohly zvolit, jakým způsobem chtějí rodit a byla jim ponechána možnost volby porodu s porodní asistentkou. Kriminalizace porodní asistence totiž pouze zvyšuje procento domácích porodů “bez dozoru”.

Jaké jsou podle Joanny nejčastější důvody, proč si ženy zvolí domácí porod?

Velmi vzdělané ženy si často projdou výzkumy a skutečná data o porodech a zjistí, že největší šancí pro přirozený porod bez medikace a intervencí, je domácí porod. Když mají ženy důvěru ve schopnosti a znalosti své porodní asistentky, která je u porodu doma doprovodí, není žádný důvod, proč by se o domácí porod neměly pokusit.

Na druhou stranu, některé ženy si naplánují domácí porod po předchozí špatné zkušenosti z porodu v nemocnici. Měly pocit, že s nimi bylo zacházeno špatně nebo se do přirozeného průběhu porodu ze strany zdravotníků příliš zasahovalo.

Ženy si ale chtějí sami zvolit, co se s nimi při porodu má dít. Proto si vyberou prostředí a druh péče, který jim bude připadat nejbezpečnější. Jinými slovy: zvolí si, kde chtějí rodit (doma) a s kým chtějí rodit (s kvalifikovanou porodní asistentkou, kterou dobře znají), protože to považují za nejbezpečnější na základě své svobodné volby.

Návrat k přirozenosti

Část žen si vybere domácí porod jednoduše kvůli filosofii přirozeného porodu. Chtějí cítit, že to jsou ony, kdo má kontrolu nad porodním procesem, že to můžou udělat doma, že nepotřebují medicínské zásahy, které jsou v porodnicích dostupné a někdy nadužívané.

Joanna se domnívá, že ať už má žena jakýkoliv důvod, měla by  mít možnost toto rozhodnutí učinit. A pokud si zvolí porod s porodní asistentkou, pak potřebuje cítit jistotu, že je doprovázená porodní asistentkou, která je školená a má vzdělání a zkušenosti asistovat u domácího porodu bez zbytečné kriminalizace.

Celý záznam rozhovoru https://www.youtube.com/watch?v=enVEyqnV8iI&feature=youtu.be
Joanna Nemrava je vedoucí oddělení porodní asistence v Královské “inland” nemocnici a je presidentkou Kanadské asociace porodních asistentek.