Cesta od bolesti k síle: vaginální porod po císařském řezu

Cesta od bolesti k síle: vaginální porod po císařském řezu

Vaginální porod po císařském řezu může být bezpečným a uspokojivým řešením pro mnoho žen, které dříve prodělaly císařský řez, přesto četnost vaginálních porodů po císařském řezu zůstává ve většině zemí nízká. Prozkoumávání zkušeností s vaginální porodem po předchozím císařském řezu může poskytovatelům péče pomoci lépe porozumět faktorům, které usnadňují nebo brání ženám jejich cestu k vaginálnímu porodu po císařském řezu.

Metody

Tento článek informuje o meta-etnografickém shrnutí  dvaceti studií prozkoumávajících zkušenosti žen, které porodily vaginálně po císařském řezu na  různých místech. Meta-etnografie využívá sedmistupňový proces pro syntézu kvalitativního výzkumu.

Výsledky

Zastřešujícím tématem byla ‚cesta od bolesti k síle‘.  Téma ‚bolelo mě to‘ popisuje předchozí zkušenost císařského řezu a pocity z ní plynoucí. Ženy prochází  cestu ‚vrcholů a pádů‘ vedoucí od předchozího císařského řezu k vaginálnímu porodu po císařském řezu. Dosažení vaginálního porodu po císařském řezu bylo nejčastěji vyhodnoceno jako ‚dalo mi to sílu‘ a výsledné přidané hodnoty jsou popsány jako ‚prožitá cesta‘.

Závěr

Jak ženy prochází cestou od předchozí zkušenosti  císařského řezu směrem k vaginálnímu porodu, prožívají různé pozitivní i negativní zkušenosti. Tato cesta “od bolesti k síle‘ je silně ovlivněna negativní i pozitivní podporou poskytovatelů zdravotní péče. Pozitivní podpora poskytovatelů zdravotní péče je běžnější u sebe-vědomých poskytovatelů péče a při  kontinuální péči porodních asistentek.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519217300574#bib0055